Geometrija poligona i kristaličnih struktura Okto seta koji se dobivaju iz planarnih formi, dugo su predmet interesa autora. Transformacija kvadrata u osmerokut (od grč. ὀκτώ ‎oktṓ, “eight”) autorima predstavlja, poetski rečeno – “rascvjetani kvadrat”.


15 cm